Tartalom


XCVII. ÉVF.               2001. JÚNIUS               2. SZÁM


 

Szathmári István: Mészöly Gedeon életműve 129

Szabó József: A dialektológia és a néprajz szerepe Mészöly Gedeon munkásságában 134

Kiss Jenő: Magyarországi nyelvészek és a nyelvtudományi orgánumok 140

Göncz Lajos: Nyelvi és szociológiai változók összefüggése a Kárpát-medencei magyar beszélőközösségeknél kisebbségi és többségi helyzetben 152

Zelliger Erzsébet: Nyelvi és nyelvhasználati kérdések a felső-ausztriai magyar diaszpórában 171

C. Vladár Zsuzsa: Affinitas: szerkezeti hasonlóság vagy genetikai rokonság? 184

Domonkosi Ágnes: A nyelv átértékelődése a posztmodern költői stílusban 192

· Kisebb közlemények. Kabán Annamária: Az aktuális tagolás szövegszerkesztési lehetőségeiről. 200 — Bereczki Gábor: A -val/-vel rag eredete 206

· Szó- és szólásmagyarázatok. Kicsi Sándor András: Szent János kabalája. 209 — Péter László: Hodács. 209 — Zoltán András: Azon van, rajta van 'arra törekszik' 210

· Élő nyelv. Laczkó Mária: Az elszólások spontán beszédbeli használata és megoszlása 211

· Szemle. Sebestyén Árpád: Benkő Loránd új könyvéről. 221 — Hegedűs Andrea: A. Molnár Ferenc, Anyanyelv, vallás, művelődés. 229 — Gallasy Magdolna: Szikszainé Nagy Irma, Leíró magyar szövegtan. 234  — Fodor Katalin: Szabó József, Nyelvjárási és szociolingvisztikai tanulmányok. 240Zaicz Gábor: Szibériai nyelvrokonaink mitológiai lexikona 242

· Különfélék. A szerkesztőség: A Magyar Nyelv kéziratainak lektorálásáról. 249— Kiss Lajos: Györffy György halálára 250

· Társasági ügyek. Szathmári István: Végső búcsú Nyíri Antaltól 252

 

  nyitólap